(077) 454-05-74
scratch@psp26.opole.pl

Nie lada gratkę przygotowali, na Dzień Dziecka, Organizatorzy programu "Mistrzowie Kodowania. Właśnie 1 czerwca zaprosili wszystkich uczestników tego programu na jego uroczyste podsumowanie. Impreza odbyła się na Stadionie Narodowym. Uczestniczyło w niej ponad 1300 osób z 280 szkół z całej Polski, w tym mistrzowie kodowania z naszej szkoły: Szymon, Kacper i Ignacy pod opieką swojej nauczycielki zajęć komputerowych.

Na stadion weszliśmy po czerwonym dywanie, poczuliśmy się, jak prawdziwi mistrzowie.
Cześć oficjalną imprezy poprowadził znany prezenter telewizyjny pan Tomasz Kamel. Wśród zaproszonych gości znaleźli się ministrowie lub ich przedstawiciele z: Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, posłowie i profesorowie wyższych uczelni: prof. M. Sysło, prof. K. Diks oraz prezes firmy SAMSUNG.  

Podczas festiwalu uczestnicy programu mogli prezentować swoje projekty na specjalnie do tego celu przygotowanych kolorowych stanowiskach.
Wszyscy uczestnicy zostali przydzieleni do ośmiu kolorowych scen rozmieszczonych wokół płyty stadionu. Nam przypadł kolor różowy. Zaprezentowaliśmy 2 projekty; czarna owca i zgaduj zgadula.
Prezentacje młodych programistów, zabawy z prawdziwymi artystami „Mimello”, niezwykle ciekawe zabawy w strefie Nauki Kopernik, przechadzanie się po płycie stadionu narodowego - to wszystko sprawiło, że czas upłynął nam niezwykle miło i szybko. Na koniec dużą atrakcją było oczywiście zwiedzanie stadionu.
Z upominkami od Organizatorów, pełni wrażeń wróciliśmy do Opola.

Dodatkową atrakcją dla nas była podroż z Opola do Warszawy pendolino no i jazda metrem.

Mistrzowie Kodowania” to program edukacyjny zainicjowany przez Samsung Electronics Polska we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Rodzice w Edukacji. Ma na celu upowszechnianie kompetencji cyfrowych i popularyzację nauki programowania. W programie udział biorą szkoły z całej Polski, a także placówki medyczne, organizacje pozarządowe, biblioteki, inkubatory przedsiębiorczości i osoby prywatne, które chcą uczyć dzieci programowania.